Koeltransport

Koeltransport verzorgd door Distrifresh geeft energie

Distrifresh zorgt met haar logistieke dienstverlening in het koeltransport voor dagelijkse, stipte en betrouwbare leveringen. Distrifresh verzorgt het koeltransport in heel Nederland. Dankzij het combineren van zoveel mogelijk versproducten per transport bieden we retailers zoveel mogelijk one-stop delivery service van versproducten. We garanderen een gesloten koelketen, zowel in de koelversvrachtwagens als in het distributiecentrum. Dat kan ook niet anders, want voedselveiligheid is de belangrijkste vereiste in ons werk en dus ons bestaansrecht.

Met onze jarenlange ervaring in het koeltransport hebben we een fijnmazig distributienetwerk opgebouwd. Hier binnen handelen we met een herkend concept gericht op supermarkten groothandels en vleesverwerkende bedrijven. Zo hanteren we vaste venstertijden, maken we gebruik van een satelliet datacommunicatie met trekker en trailer, navigatie en registratie voor nauwkeurig plannen en leveren.

Koeltransport via het fijnmazige Distrifresh distributienetwerk

Behalve de distributie van onze distributiecentra naar onze klanten verzorgen we ook de zogenoemde DC distributie. Dat houdt in dat we – omwille van de nauwkeurige planning en het realiseren van een zo kort mogelijke distributietijd – pendeltransporten naar distributiecentra van retailers en ritten tussen distributiecentra onderling organiseren. De ritten worden naadloos opgenomen in onze accurate planning.

Meer weten?

Bel / Mail ons

Distrifresh drives for: