Batch picking / pakje pakje

Logistiek dienstverlener Distrifresh houdt order picking efficiënt

Binnen de logistiek van het warehouse zijn twee batch picking manieren mogelijk. Het betreft:

  • artikelgewijze batch picking
  • ordergewijze batch picking

Distrifresh is van oorsprong een logistiek dienstverlener. De distributie van gekoelde en diepgevroren producten geldt hier als core business. Daarnaast is Distrifresh in de loop van de jaren een flink aantal value added logistics gaan verzorgen, waaronder warehousing, ompakken, etiketteren en dus ook order picking. Distrifresh heeft er altijd naar gestreefd om haar warehousing zo compact en efficiënt mogelijk te houden en te organiseren. Distrifresh blijft in de kern het distributiebedrijf voor koelvers producten.

Batch picking en pakje-pakje bieden de uitkomst bij het verzorgen van relatief kleinschalige VAL. In geval van batch picking worden er namelijk meerdere orders gecombineerd tot een gezamenlijke pickorder. Er wordt gepickt op batchniveau. Met een stapje extra wordt er via pakje-pakje op winkelniveau gepickt. Dit betekent dat er met één extra processtap op efficiëntere wijze leveringen klaargezet kunnen worden. Waarom efficiënter? Omdat het warehouse (relatief) klein blijft en dus de afstanden kort. Met de inzet van moderne datacommunicatie apparatuur en andere hulpmiddelen zijn batch picking en pakje-pakje handige methodes voor het order picken bij Distrifresh.

Batch picking bij Distrifresh kan ordergewijs of artikelgewijs

Batchpicking betekent dus niets anders dan het combineren van verschillende orders tot één of meerdere pickopdrachten. Dat combineren kan ook op twee verschillende manieren. Zo kun je elke orderpicker vragen om per order de bestelling of levering bij elkaar te verzamelen. De andere manier is het uitsplitsen van alle verschillende koelvers producten op de bestelformulieren en vervolgen worden de gezamenlijke orders artikelgewijs gepickt. Afhankelijk van het aantal bestellingen kiest Distrifresh voor ordergewijze of artikelgewijze batchpicking. Belangrijk is dat de leveringen altijd in de juiste hoeveelheid en op tijd gepickt en klaar staan voor vervoer. Zo hanteren we het fifo-systeem (first in-first out). Op deze manier waarborgen we een zo kort mogelijke doorlooptijd. We picken altijd de producten met de juiste THT-datum.

Wilt u meer weten over het order picken, batch picking of pakje-pakje bij Distrifresh? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Meer weten?

Bel / Mail ons

Distrifresh drives for: