Fast moving consumer goods

Distrifresh distribueert gekoelde fast moving consumer goods

Het begrip fast moving consumer goods (FMCG) heeft met name betrekking op consumentengoederen die veel verkocht worden. Voorbeelden daarvan zijn voeding, toiletartikelen, cosmetica en wasmiddelen. Dit is nog maar een greep uit het hele scala. Belangrijk voor Distrifresh zijn de voedingsproducten, met name de koelverse producten,die Distrifresh vervoert. Uit het assortiment fast moving consumer goods organiseert Distrifresh voor veel vlees- en aanverwante vleesproducten het verpakken, ompakkenetiketteren en de distributie in gekoelde vrachtwagens. Distrifresh is gespecialiseerd in deze FMCG groep. Het complete bedrijf is ingericht in het koeltransport (inclusief de value added logistics) van de goederen die continu gekoeld moeten blijven. Het behoud van de juiste koelingstemperatuur is een belangrijke KPI binnen de organisatie. Dat heeft alles te maken met de houdbaarheid van de producten. Voedselveiligheid heeft in die zin prioriteit nr. 1 bij Distrifresh. En daarom ligt (logischerwijs) hier de focus.

Fast moving consumer goods versus consumer packaged goods

De termen fast moving consumer goods (fmcg) en consumer packaged goods (cpg) zijn termen die binnen de branche nogal eens door elkaar gebruikt worden. Voor de werkzaamheden van Distrifresh maakt dat niet veel verschil. Zo zorgt Distrifresh voor het transport van gekoelde producten naar andere distributiecentra voor verdere verwerking. Daarnaast regelt Distrifresh het ompakken van koelvers producten van grote eenheden naar consumenteneenheden (cpg). Distrifresh neemt de handling van fmcg en cpg 24/7 serieus. Omdat het bedrijf zich focust op de koelvers producten, richt het zich continu op de belangrijke voedselveiligheid. Dat is in het belang van de consument en daardoor net zo belangrijk voor haar klanten.

Meer weten?

Bel / Mail ons

Distrifresh drives for: