Transport voor versleveranciers

Hoogwaardig transport voor leveranciers van koelversproducten

Leveranciers en afnemers van koelvers- en diepvriesproducten maken naar volle tevredenheid gebruik van de logistieke dienstverlening van Distrifresh. Onze klanten weten hoe we werken en dat ze altijd kunnen rekenen op stipte aflevering van de juiste leveringen. We plannen nauwkeurig op datum en tijd. Hiervoor zetten we de meest praktische logistieke methodes in zoals crossdocking. Dit biedt de retailers een one-stop delivery binnen een gesloten koelketen. Onze planningsafdeling is uitstekend op de hoogte van de wensen en eisen van de klant. Alle concrete afspraken zijn verwerkt in ons planningssysteem waardoor we altijd op tijd kunnen schakelen en leveren.

Een uitgekiende transportplanning voor fijnmazig distributienetwerk

Naast het uitgekiende planningssysteem maakt Distrifresh gebruik van haar fijnmazige distributienetwerk. Ons concept voor koelversleveranciers is met name gericht op de distributie naar supermarkten en groothandels. Binnen het concept vinden we een aantal aspecten belangrijk: het hanteren van vaste venstertijden. Dankzij de satellietverbinding staan we in continue verbinding met onze chauffeurs en weten we real time waar de koelvers producten zich bevinden op weg naar de bestemming.

Voor  retailers hebben we pendeldiensten opgezet tussen het distributiecentrum van Distrifresh en hun distributiecentra. Binnen het eigen Distrifresh distributiecentrum verrichten we voor diverse leveranciers extra dienstverlening. Denk hierbij aan het ompakken van grootverpakkingen naar kleinere eenheden en of in andere emballage. De consumentenverpakkingen voorzien we van de juiste onder- en bovenetiketten met daarop de verplichte productinformatie en de juiste (dag-)prijs. Wilt u uw producten verkopen als actieproduct (‘in de reclame’), dan is het etiketteerproces hierop uitgerust. Actieverpakkingen of promotieacties van het koelversproduct voorzien we eenvoudig van een actie-sticker of andere gewenste etiketten. Een en ander is afhankelijk van wat er met u als koelversleverancier of met de retailer is afgesproken. Wij kunnen u ook echt aanbevelen met ons in gesprek te gaan over het Distrifresh transportconcept voor koelversleveranciers en over onze aanvullende dienstverlening (Value Added Logistics).

Meer weten?

Bel / Mail ons

Distrifresh drives for: